Takkam, element som fremhever møtet mellom takflatene (mønet), fortrinnsvis anvendt i middelaldersk arkitektur. De norske stavkirker har gjerne takkam som en gjennombrutt list, tilsluttet gavlenes dragehoder.