Takin, partået klovdyrart i oksefamilien. Et klumpet og tungt bygd dyr som viser likhetstrekk med kveg, moskus og geitantiloper. Pelsen er langhåret, fargen varierer fra gulaktig til svartbrun, med en mørk stripe over ryggen. Kroppslengde 170–220 cm hos hanner, halelengde ca. 10 cm. Skulderhøyde 100–130 cm, vekt opptil 350 kg hos hanner, 250 kg hos hunner. Arten er lettest kjennelig på hornene, som går ut fra hodets midtlinje, svinger så brått utover, bøyer deretter bakover og så opp igjen. De er forsynt med massive tverribber og er opptil 64 cm lange. Begge kjønn har horn. Forekommer i høytliggende alpin og subalpin bambusskog i bratt og vanskelig tilgjengelig terreng. Utbredt i det vestlige Kina, Bhutan og nordlige deler av Myanmar og India.