Take, betegnelse brukt i musikkindustrien om nummer på ulike opptak av samme melodi ved en innspilling. Tidligere gjorde man alltid flere opptak av en melodi, dels for å ha flere alternativer å velge mellom musikalsk, og dels for å ha minst en brukbar reserve hvis den utvalgte voksplaten skulle bli ødelagt i den videre prosess. Disse versjonene ble kalt take 1, take 2 osv. Iblant har slike ulike versjoner siden blitt utgitt, til stor glede for samlere.