Taffelsten, slipeform for edelstener, avledet av en oktaederform hvor de to pyramidespissene er avslipt like mye. Formen er ofte modifisert av fasetter langs kantene. Denne slipemåten brukes for smaragder og andre fargede stener; tidligere også brukt for diamant, som har oktaederet som vanlig krystallform. Taffelstener er gjerne slipt meget tynne, såkalte tynnstener. Jfr. tykksten.