Tørrlasteskip, skipstyper som er bygd for transport av «tørre» varer, f.eks. kull, korn, malm og stykkgods, i motsetning til tankskip. Begrepet er såpass generelt at det oftest vil være nødvendig med ytterligere spesifikasjon.