Tørrfiskbille, billeart i familien klannere. Kroppen er svart med tynn, gulaktig behåring på oversiden og tett, kritthvit behåring på undersiden. Lengde 5,5–10 mm. Arten er funnet i tilknytning til mennesker over hele verden. Den lever av tørt materiale som skinn, kork og tobakk, og har dessuten vist seg som skadedyr på norsk tørrfisk som er lagret i tropiske og subtropiske områder. Den importeres en sjelden gang til Norge.