Sette fast tau el.l. ved tørn (krysstørn); tørne en maskin, motor, bevege, dreie den med håndkraft for å forvisse seg om at bevegelige deler ikke har satt seg fast, eller for å hindre at så skjer.