Tørkeplanter, planter som er tilpasset spesielt tørre vekstforhold, se xerofytter.