Tønnefisk, benfiskart i familien svartfisker. Den har oval kropp og avrundet, butt snute. Sidelinjen går i en bue over de store brystfinnene. Foran ryggfinnene har den 6–8 frie piggstråler. Fargen mørkt grønnbrun til svartbrun, buken er lysere. Lengde opptil 91 cm, i euopeiske farvann bare ungfisk på opptil 39 cm. Den er utbredt i Vest-Atlanteren fra Florida til Newfoundland Et par funn er gjort i Sør-Norge (første 1983).