tømmertransport

Tømmertransport på veg foregår som regel med spesialbygde lastebiler.

Av /Statskog SF.
Lisens: CC BY NC 2.0
Av /Scania.

Artikkelstart

Tømmertransport er transport av tømmer ut av skogen. Det meste av sagtømmeret og noe massevirke transporteres på spesialkonstruerte lastebiler (tømmerbiler) helt fram til industri. Tømmer transporteres også på tog og skip.

Transportformer

Bil

Tømmertransporten på veg foregår med spesialbygde tømmervogntog, som består av en treakslet tømmerbil og en fireakslet tømmertilhenger, hvor det er plass til én normal tømmerlengde på bilen og to tømmerlengder på tilhengeren. Tillatt vogntoglengde og totalvekt for tømmervogntog er 22/24 meter og 60 tonn. Statens vegvesen lager regler for bruk av tømmerbiler, som også utgir veglister for hvor det er tillatt å kjøre tømmerbiler. Reglene kan variere geografisk og etter sesongen av året. Klimaendringer fører også til at det mange steder kan være mindre tele i jorden om vinteren, noe som gjør at veiene må klassifiseres for mindre vekt.

En tømmerbil på 24 meter og 60 tonn totalvekt kan ha to tømmerlengder på hengeren. Denne typen tømmerbiler (vogntog) har gjerne 7 aksler og 26 hjul. Uten last veier dette tømmervogntoget 20 tonn eksklusiv kran til å løfte tømmeret om bord. Et tømmervogntog med lavere totalvekt må kjøre flere turer enn et vogntog med 60 tonn totalvekt, noe som fører til høyere klimagassutslipp. Flere turer øker også veislitasjen. Store tømmervogntog kan ved riktig bruk spare miljø, redusere transportkostnadene og gi mindre veislitasje. I teleperioden tåler tømmerveiene høyere akseltrykk, mens i teleløsningssesongen må vekten reduseres kraftig og i mange tilfeller må trafikken stoppes helt.

Skogeieren har ansvar for at en skogsbilvei holder tilfredsstillende standard, slik at transporten ut av skogen kan foregå effektivt. Skogeiere må bygge og vedlikeholde skogsbilveger selv.

I Norge er det vanlig at industrikunder kjøper tømmeret levert ved en skogsbilveg. Skogeieren dekker kostnadene med å hogge og kjøre tømmeret fram til bilvegen. Skogeieren har videre ansvar for at skogsbilvegene holder god standard, slik at transporten ut av skogen kan foregå trygt og effektivt. Industrien tar ansvar for og dekker kostnadene med transport fra velteplassen i skogen og fram til industrien.

Tog

Tog benyttes også som transportmiddel for å transportere tømmer over lange avstander. Halvparten av alt massevirke i Norge blir transportert på tog. Massevirket transporteres på bil fram til tømmerterminal ved jernbane eller til kai, før det transporteres videre med tog eller båt.

Sjø

Sjøveien benyttes både til transport av sagtømmer og massevirke. Virket leveres både til norske, svenske og tyske industrikunder. Sjøtransport må ha gode tømmerkaier med lange kaifronter som gjør det mulig å legge store tømmervolumer på kaifront. Tømmerlager på kaien krever ekstra håndtering og øker kostnadene. Tømmerkaier må også ha gode dybdeforhold, slik at det er mulig å bruke større skip.

I tidligere tider var fløting av tømmer langs elver og vassdrag en viktig transportvei.

Kostnad

Transport av tømmer fra velteplasser i skogen fram til industri utgjør en stor del av industriens råvarekostnader. For sagtømmer utgjør transportkostnadene 10–20 prosent av sagbrukenes råvarekostnader. For massevirke utgjør transportkostnadene 25–35 prosent av treforedlingsindustriens råvarekostnader. Forskjellene mellom sagtømmer og massevirke skyldes at massevirket har lengre transportavstander og lavere verdi.

Effektiv transport har stor betydning både for næringens konkurranseevne og for skogeiers mulighet til å få en god pris for sitt tømmer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg