Tømmermann, billeart i familien trebukker. Den er gråfarget med svarte flekker i vingene og 4 gule flekker i en tverrad på halsskjoldet. Lengde 15–20 mm. Hunnen har en leggebrodd som stikker frem fra bakkroppen. Tømmermannen viser seg tidlig om våren på stubber og lagerplasser for ubarket tømmer. Larven lever mellom barken og veden, men gjør liten skade da den bare lever på døde trær. Billen er utbredt over hele Norge.