tømmer (felt tre)

Artikkelstart

Tømmer, den delen av et tre som kan anvendes som råstoff til industriell produksjon av trebaserte produkter. Normalt utgjør tømmerstokken den kvistede stammen felt rett over roten opp til et punkt der stokken har en diameter på fem centimeter.

Den groveste delen av stammen opp til der diameteren er cirka 12 cm, blir mest brukt til sagtømmer og fremstilling av trelast, så fremt virket ikke er sterkt angrepet av råte, stammen er kroket eller inneholder grove kvister. Virke som ikke fyller dimensjons- og kvalitetskravene til sagtømmer, blir massevirke og brukt til fremstilling av tremasse og cellulose (masseindustrien). Et lite kvantum virke blir også brukt til stolper, master osv.

Tømmer danner råstoffgrunnlaget for trelast- og treforedlingsindustrien. Avvirkningen i Norge varierer fra år til år. I 2003 ble det avvirket 3,7 millioner m3 sagtømmer og 2,5 millioner m3 massevirke, målt under bark. Virkesavfall (sekundærvirke) fra sagbrukene brukes som råstoff i masseindustrien. I tillegg til norskprodusert virke ble det importert 0,35 millioner m3 sagtømmer og 2,9 millioner m3 massevirke og flis.

Avvirkning og måling

Tidligere ble tømmermålingen gjort på lunna med klave og målestav, gjerne i forbindelse med fløtingen.
Av /Billedbladet NÅ.
Lisens: CC BY 4.0

Hogsten av tømmer foregår for en stor del maskinelt med spesialkonstruerte hogstmaskiner som feller, kvister og kapper tømmerstokken i lengder som skal ta ut maksimal verdi av stokken. En transportmaskin, lassbærer, bringer tømmeret fra hogstplassen til tømmervelta, hvor tømmerbilen henter tømmeret til sagbruk eller treforedlingsindustri.

Etter skogbruksloven skal alt virke som går til salg eller industriell produksjon, måles. Målingen utføres av Norsk Virkesmåling, en organisasjon som styres i fellesskap av representanter for kjøpere og selgere (tidligere regionale tømmermålingsforeninger).

Registrering av volum og sortering av virket i kvalitetsklasser skjer etter fastsatte metoder og kvalitetskriterier. Tidligere ble hver enkelt stokk målt enkeltvis samtidig som den ble kvalitetsvurdert. Ofte skjedde det i forbindelse med at tømmerfløtingen ble igangsatt om våren. Nå foretas målingen hovedsakelig på industritomt eller tømmerterminal, en egen oppsamlingsplass for omlasting og videretransport av tømmer. Det meste av tømmermålingen skjer nå lassvis. På hugstmaskinen blir stammen målt ved at et optisk øye måler diameter, avsmalning og lengde. En egen elektronisk enhet programmert med oppgjørspriser gir kappeaggregatet på maskinen beskjed om hvordan stammen skal kappes mest mulig fordelaktig.

Tømmermarkedet

Prisen på tømmer av ulik kvalitet og størrelse blir i hovedsak notert som pris per kubikkmeter levert ved bilvei. Prisnivået varierer over tid med markedsforholdene for industriproduktene. Kjøpere av tømmer er bedriftene i sagbruks- og treforedlingsindustrien, som tallmessig er få i forhold til antall tømmerselgere (ca. 15 000). Et fåtall av skogeierne har direkte kontakt med tømmerkjøperne. For de aller fleste utgjør skogeierorganisasjonene, særlig skogeierforeningene, kontaktleddet til industribedriftene.

Foreningene inngår avtaler om priser og leveringsvilkår med begge partene på markedet, se Norges Skogeierforbund og Norsk Skogbruksforening.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg