törnebohmitt-(Ce), mineral med kjemisk formel (Ce,La)2Al(SiO4)2(OH). Sjeldenhet fra Iveland, Aust-Agder (bestanddel av en pseudomorfose etter monazitt).