Tårnteleskop, instrument for solobservasjoner. I toppen av et tårn er det anbrakt en cølostat. Denne reflekterer sollyset loddrett ned mot et speil- eller linsesystem med stor brennvidde (se teleskop). Solbildet som dannes, kan fotograferes eller lyset kan sendes videre og analyseres med spektrograf eller spektroheliograf. Fordelen ved tårnteleskop er at det er fast oppstilt og derfor bare trenger et minimum av mekanisk konstruksjon, og at hjelpeinstrumenter (f.eks. en tung spektrograf) ikke behøver være festet til kikkerten, men kan monteres på solide pilarer.