Szomolnokitt, sulfatmineral, FeSO4·H2O, dannes ved forvitring av pyritt. Identifisert fra Eidsvoll gullverk.