Systrung, 'søsters barn', tidligere betegnelse for barn (helst sønn) av fars eller mors søster. Jfr. brødrung.