Systemavioniker, tidligere betegnelse på yrkesutøver som arbeider på fly og andre luftfartøy med kontroll, feilsøking, skifte av komponenter og reparasjon i elektrosystemene. Arbeidsområdet utgjør nå en del av avionikerfaget.