En syrling inneholder ett O-atom mindre enn den vanlige oksosyre: f.eks. svovelsyre (HO)2SO2; svovelsyrling (HO)2SO; klorsyre HOClO2; klorsyrling HOClO osv.