Syrinminermøll, sommerfuglart i bladminerfamilien, Gracillariidae. Den voksne møllen er gulhvit til brunspraglet med 12 mm vingespenn. Opptrer over hele landet med unntak av Finnmark. Larven, som er gulhvit og opptil 10 mm lang, minerer store plate- eller blæreformede miner i bladene av syrin, av og til også ask og liguster. Minene blir etter hvert brune, og ved sterke angrep ser hele bladverket vissent ut. Som eldre forlater larvene minene, ruller bladene sammen fra spissen og gnager på undersiden av bladplaten til de er voksne og forpupper seg i markdekket. Angrep foregår gjennom hele sesongen, da det er to generasjoner om året. Skaden ser ut til å bety relativt lite for buskene.