Syremåler er et redskap til å måle mengden av syre i vann, særlig svovelsyre i blyakkumulatorvæske.