Syrefly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er svart- og gråspraglede med en tydelig, avlang hvit flekk i bakkanten. Bakvingene er brune. Vingespenn 30–37 mm. Arten er vanlig i Sør-Norge og flyr fra mai–juli i skogbryn og på åpen buskmark. Larven lever på en rekke ulike trær og urter.