Symplegma, gruppe, særlig skulptur, bestående av flere personer, for eksempel Laokoongruppen. Symplegma kan også være brystbilde av flere personer på samme mynt.