Sylinderolje, smøreolje som tilføres separat i øvre del av sylindrene i større dieselmotorer. Sylinderolje inneholder basiske tilsetningsstoffer for å nøytralisere sure forbrenningsgasser som spesielt dannes ved bruk av tungolje som drivstoff.