Sykloheksanon, oljeaktig, fargeløs organisk væske med peppermyntelignende lukt. Kjemisk formel C6H10O, kokepunkt 156 °C. Et alisyklisk keton som fremstilles ved oksidasjon av sykloheksanol. Anvendes i syntesen av polyamider og brukes som løsemiddel for en rekke kjemisk-tekniske produkter.