sykling og samfunnsøkonomisk nytte

Flere undersøkelser har vist at investeringer i sykkeltiltak gir svært god samfunnsøkonomisk nytteverdi.

I Transportøkonomisk institutts rapport Gang- og sykkelvegnett i norske byer. Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk fra 2002, hevdes det at den netto samfunnsøkonomiske nytteverdien vil være mer enn tre ganger kostnadene ved bygging av et sammenhengende sykkelvegnett for utvalgte norske byer. Et estimat for Bergen viser at for hver prosent sykkelandelen økes fra dagens 3 %, vil samfunnet spare i overkant 70 millioner kroner per år. Dette er et grovanslag, men gir likevel en indikasjon for det økonomiske potensialet som ligger i økt bruk av sykkel.

Helsedirektoratets rapport Positive helseeffekter av fysisk aktivitet – En konkretisering av veien mot mer fullstendige samfunnsøkonomiske analyser fra 2008 konkluderer med at den samfunnsøkonomiske nytten av å legge til rette for sykling og gange, det vil si såkalte «aktive transportformer», er langt høyere enn tidligere beregnet, og langt høyere enn det Statens vegvesen legger til grunn i sine nytte- og kostnadsanalyser. 

  • Sælensminde, Kjartan. Gang- og sykkelvegnett i norske byer. Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk. TØI rapport 567/2002, Transportøkonomisk institutt, Oslo, 2002. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.