Florida sykehjem, Bergen.

Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Sykehjem,

institusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som likevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Kommunene har etter lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 plikt til å etablere et tilbud om heldøgns omsorg og pleie, for eksempel i form av sykehjem eller døgnbemannede omsorgsboliger. Et sykehjem skal i henhold til krav i forskrift ha sykepleier som faglig ansvarlig. I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. Sykehjemmet skal være innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: a) medisinsk attføring med sikte på tilbakeføring til hjemmet, b) avlastning, c) permanent opphold, d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede, e) skjermet enhet for senil demente, f) selvstendig boenhet for barn/ungdom, g) dagopphold, h) nattopphold og i) terminalpleie. Ved flere sykehjem har man såkalte dagplasser. Pasientene her får samme terapeutiske tilbud som de øvrige pasienter, men bor hjemme om kvelden og natten. Dette er ikke minst aktuelt for personer med aldersdemens eller under rehabilitering. For personer med aldersdemens er det også mange steder innrettet egne skjermede enheter i sykehjemmet.

Tidligere fantes også mange psykiatriske sykehjem med formål å gi psykiatrisk behandling og pleie til pasienter som hadde en psykisk lidelse eller aldersdemens. Disse funksjonene er nå for det meste erstattet med egen bolig i tillegg til oppfølging fra et distriktspsykiatrisk senter eller psykiatrisk poliklinikk, eller for personer med aldersdemens opphold i skjermet enhet i kommunalt sykehjem.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.