Syfilis, lues venera, morbus gallicus, seksuelt overført sykdom. Årsaken er spiroketen Treponema pallidumssp.pallidum som er en spiralformet, korketrekkerlignende bakterie, som overføres direkte ved kontakt mellom slimhinner under samleie. Syfilis er smittefarlig i primær- og sekundærstadiet. Sykdommen kan også overføres fra mor til foster i svangerskapet og fører da til tilstanden kongenitt (medfødt) syfilis.

Sykdommen har mange forskjellige uttrykk og kan lett forveksles med en rekke andre sykdommer. Forløpet deles i 3 stadier: Primærstadiet starter vanligvis etter ca. 3 uker med utvikling av et uømfintlig sår på smittestedet, vanligvis på kjønnsorganet. Såret føles hardt som om det skulle ligge en gummiring under såret, og kalles derfor «hard sjanker». Ubehandlet forsvinner såret etter 1–6 uker. Sekundærstadiet begynner 6–12 uker etter at primærstadiet startet, og karakteriseres av at infeksjonen sprer seg til resten av kroppen. Det kommer allmennsymptomer som slapphet, feber, generell forstørrelse av lymfekjertler, og det kan oppstå ulike former for utslett, samt håravfall. Sekundærstadiet varer i 4–12 uker. Sykdommen går deretter over i en latent fase (latent syfilis), hvor det ikke er noen symptomer, men smitten kan påvises ved immunologiske undersøkelser av blodet. Ca. 1/3-del av de som ikke blir behandlet, vil gå videre til tertiærstadiet, de øvrige 2/3 vil ikke merke noe mer til sykdommen, selv om den ikke behandles. Det finnes en godartet form for tertiærsyfilis, som består av faste knuter, såkalte gumma, som særlig opptrer i hud og benvev. I tillegg er det to andre varianter, som kan være dødelige, henholdsvis kardiovaskulær syfilis, som angriper hjertet og hovedpulsåren og nevrosyfilis, som angriper sentralnervesystemet.

Diagnosen bygger på sykehistorien, det kliniske bildet, direkte mikroskopi av sekret fra såret i primærstadiet, i senere stadier ved immunologiske undersøkelser av blodet, som viser antistoff mot syfilisbakterien.

Behandlingen er penicillin, eventuelt andre former for antibiotika hvis dette ikke tåles. Forebyggelse gjøres ved smitteoppsporing. Kondom gir god beskyttelse mot smitte. I Norge er syfilis nå en meget sjelden sykdom, og når den oppstår er smitten som oftest skjedd i utlandet. I mange U-land er sykdommen fortsatt hyppig, særlig blant prostituerte.

En teori sier at syfilis ble brakt til Europa av sjømenn som var med på Columbus skip og ble smittet i Amerika. Noen av disse mannskapene gikk inn i hæren til Karl 8. av Frankrike, som i 1495 beleiret Napoli. Under beleiringen spredde smitten seg i hæren, og da hæren ble oppløst, ble sykdommen raskt utbredt over hele Europa. Senere har syfilis vært et stort problem inntil penicillin ble tatt i bruk etter den annen verdenskrig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

20. september 2012 skrev Rune Hokland Madsen

har en oppgave på skolen om dette, så jeg bruker denne

1. januar 2015 skrev Arne Reidar Haanshus

Forekommer syfilis i tredje stadium i det hele tatt i Norge i våre dager?

22. januar 2015 svarte Thale Kristin Olsen

Hei, Arne Reidar!

Syfilis er i utgangspunktet sjeldent forekommende i Norge (160 meldte tilfeller i 2014), og tertiær syfilis er enda sjeldnere.

Ifølge denne artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening ble det i perioden 1992-2005 registrert 27 tilfeller av tertiær syfilis i Norge: http://tidsskriftet.no/article/1156682

På 90-tallet ble alle innlagte pasienter ved nevrologisk avdeling på sykehuset i Tromsø (totalt 8170 stykker) rutinemessig screenet for syfilis. Av disse fikk fem stykker påvist syfilis, og kun en av dem hadde nevrosyfilis (altså tertiær syfilis). http://tidsskriftet.no/article/282484

Hilsen Thale

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.