Swing-by-teknikken, romteknologisk uttrykk som beskriver en energibesparende banetype benyttet av romsonder for å nå fjerne mål i solsystemet. Ved å passere en planet på en nøyaktig beregnet måte kan banens hastighet og retning i forhold til Solen påvirkes gunstig for den videre ferden til en annen planet. Det matematiske grunnlaget ble utviklet ved NASAs Jet Propulsion Laboratory i 1961 av Michael A. Minovitsj og praktisk bruk tilrettelagt i 1965 av Gary A. Flandro. Også kalt gravitasjonshjelpmetoden.