Svovelsyreestere er organiske forbindelser som forekommer i mange organer, eksempelvis i leveren som heparin, som forhindrer koagulering av blodet. I bruskvev forekommer kondroitinsulfat som er bundet til proteiner. Disse konjugerte proteinene har meget høy molekylvekt og er særlig kjennetegnet ved sin evne til å binde vann og elektrolytter.