Svinn er det at en vare minsker i vekt eller volum ved for eksempel fordamping, tap ved lasting eller lossing eller ompakking. I forbindelse med omsetning av næringsmidler er svinnet stort, særlig når det gjelder frukt og grønnsaker.