Svingstikke, hurre, brummer, eng. bullroarer, lite, avlangt og bladformet trestykke forsynt med en snor, som ofte i den andre enden er festet til en meterlang kjepp. Hos mange folk i Australia, Melanesia og Vest-Afrika brukes svingstikker ved religiøse seremonier. Når instrumentet svinges over hodet, vil trestykket rotere om sin egen akse, og alt etter svingstikkens størrelse og form gir den en svirrende eller brummende lyd, som kan nå overraskende styrke. Svingstikken brukes oftest i initiasjonsseremonier og andre ritualer for å holde uinnvidde borte. Hos mange folk sies lyden å skulle gjengi åndenes stemme.