Svingskive lastebil, anordning til trekkvogn (lastebil) for påkobling av semitrailer.