Svingskive, også kalt dreieskive, er en skive med spor som brukes ved jernbaner og sporveier for å skifte lokomotiver og vogner over fra et spor til et annet, eller for å snu kjøreretningen.