svingninger

Pendel. Tyngden P av loddet (massepunktet) i en matematisk pendel kan tenkes erstattet av en kraft F, som trekker loddet mot likevektsstillingen, og en kraft S, som trekker loddet i pendelsnoren. Når loddet passerer likevektsstillingen loddrett under opphengningspunktet, er kraften F lik null, men loddet har fart og fortsetter mot motsatt side. Loddet blir nå påvirket av en kraft som er rettet mot bevegelsen, og som vokser med utslaget. Til slutt stopper loddet og begynner å bevege seg innover mot likevektsstillingen igjen. Pendelens svingetid er uavhengig av pendelens masse (tyngde) og av utslagenes størrelse, såfremt de er små. Svingningene er isokrone.

Av /Store norske leksikon ※.

Svingninger, oscillasjoner, vibrasjoner, i fysikken frem- og tilbakebevegelser omkring en likevektsstilling eller variasjoner omkring en middelverdi. Svingninger er en svært alminnelig bevegelsesform og opptrer f.eks. i lyd og lys og i atomer. De kan også beskrives som en pendling mellom bevegelsesenergi (kinetisk energi) og stillingsenergi (potensiell energi).

Man kan anskueliggjøre forløpet av svingninger med bevegelsen til et lodd i en snor, en pendel. Tyngdekraften får pendelen til å henge loddrett med loddet i laveste stilling, likevektsstillingen. Blir loddet trukket ut til siden vil det bevege seg langs en sirkelbane og komme høyere i tyngdefeltet. Da får det stillingsenergi. Blir loddet sluppet, vil tyngden trekke det tilbake. Da får loddet fart og går forbi likevektsstillingen med maksimal bevegelsesenergi til dent stopper i en ytterstilling på motsatt side. Så beveger loddet seg mot likevektsstillingen igjen. Pendelen begynner å svinge. Det største utslaget til hver side kalles amplituden. Tiden som går med fra pendelen er i en ytterstilling og til den er tilbake i samme ytterstilling, kalles perioden. Antall perioder i et sekund kalles frekvens. En pendel har stillingsenergi i ytterstillingene og bevegelsesenergi i likevektsstillingen. Slik energiveksling opptrer i alle svingeformer.

Typer, egenskaper

Grafisk fremstilling av en dempet svingning.

Av /Store norske leksikon ※.

Et svingedyktig system kommer i svingninger hvis det bringes ut av sin likevektsstilling og så overlates til seg selv. Men nesten all bevegelse møter friksjon i en eller annen form. I praksis er derfor alle frie svingninger dempet, svingeamplituden avtar og blir til slutt null. Svingningsenergien vil da etter hvert omsettes i andre energiformer, f.eks. varme eller stråling. Ved mekaniske svingninger skyldes dempningen ulike former for friksjon. Mens ved elektromagnetiske svingninger skyldes dempningen resistans (ohmsk motstand) og utstråling av elektromagnetiske bølger. Dempede svingninger karakteriseres ved hvor hurtig den maksimale amplitude avtar med tiden. Ved sterk dempning vil et system, om det bringes ut av likevekt, ikke svinge, men bare bevege seg langsomt tilbake mot likevektsstillingen. Et slikt system kalles overdempet eller, hvis dempningen er stor nok til å hindre at likevektsstillingen passeres, kritisk dempet.

Et system kan også svinge med en annen frekvens enn sin egenfrekvens, hvis det påvirkes av en regelmessig gjentatt kraft. Da utfører systemet tvungne svingninger. Hvis kraften som virker på et system har en rytme som er lik systemets egenfrekvens, kommer systemet i resonans. Utslagene kan da bli svært store. Såkalte elastiske svingninger er svært alminnelige. Eksempler på slike er maskinvibrasjoner, rystelser, svingninger i musikkinstrumenter, all lyd osv.

Se også elektriske svingninger.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg