Svinehjort, partået klovdyrart i hjortefamilien. Pelsen er gulbrun på oversiden, mørkere under buken og på bena. Geviret er opptil 40 cm langt med 6 takker. Skulderhøyde 66–74 cm, vekt 36–45 kg. Forekommer på gressmark og dyrket mark. Beveger seg gjennom undervegetasjonen med hodet bøyd nedover likt svinene, derav navnet. Utbredt i India, Myanmar, Thailand og Vietnam. Den er innført til Sri Lanka og Australia.