Svinedysenteri, tarminfeksjon som særlig angriper blindtarm og tykktarm og ofte resulterer i blodig diaré, dehydrering og vekttap hos svin. Sykdommens varighet varierer fra et par dager til fire uker eller mer. Årsaksforholdet er noe uklart, men bakteriene Vibrio coliog Treponema hyodysenteriae synes å være viktige. Sykdommen forekommer overalt hvor det drives svineavl og har stor økonomisk betydning, idet tilveksten hemmes, og dyr som har hatt sykdommen ofte blir utrivelige. Svinedysenteri er gjenstand for behandling.