Svimling, ettårig planteart i gressfamilien. 30–80 cm høy, aksgress med grågrønne, rue blad. Var tidligere et vanlig ugress, men er nå temmelig sjelden. Giftig pga. en parasittisk soppart som nesten alltid er til stede. Se også raigress.