(Corethridae), insektfamilie i ordenen tovinger. Ca. 80 arter er kjent i verden, hvorav sju fra Norge. De regnes ofte til samme familie som stikkmygg, men har kort snabel, suger ikke blod og lever av nektar. Larven er langstrakt og lever i stillestående vann av smådyr, særlig krepsdyr, som den fanger med følerne. Den er nesten gjennomsiktig, bortsett fra de svarte øynene og to par mørke luftsekker: ett par i brystet og ett i bakkroppen. Sistnevnte fungerer som hydrostatiske organer og medfører at larven kan sveve vannrett i vannet, den kan heve eller senke seg etter behov, men går aldri opp til overflaten, da den ånder gjennom huden. Svevemygglarvene er nattdyr, om dagen ligger de nedgravd i mudderet på bunnen. I noen mellom-europeiske sjøer har man funnet opptil 30 000 larver per m3 i mudderet. De har atskillig betydning som fiskeføde. Puppen svever også loddrett i vannet. Den kommer først opp til overflaten når insektet klekkes.