Svettkjertel, lang, rørformet kanal som ligger nøsteformet opprullet i lærhuden eller underhuden hos pattedyr, munner med utførselsgang i en fin pore på hudoverflaten og utskiller svette. Hos mennesker og høyere primater er svettekjertler fordelt utover det meste av kroppsoverflaten, hos andre pattedyr er de konsentrert til spesielle hudområder, vanligvis begrenset til føttenes tredeputer, nese og mule. I menneskets armhule og omkring endetarmsåpningen finnes store, grenete svettekjertler som i bygning er beslektet med pattedyrenes duftkjertler. Det forekommer en rekke mellomformer mellom svettekjertler og pattedyrenes melkekjertler, som utviklingshistorisk antas å ha felles opprinnelse.