Svettekthet, den evne et kulørt tekstilmateriale har til å bevare sin farge når det utsettes for svette.