Svertning, tetthet, mengden av sølv i en fotografisk emulsjon etter fremkalling.