Sverddrager, akvariefisk (benfiskart) i familien levendefødende tannkarper. Den blir opptil 12 cm. Innført til Europa fra det sørlige Mexico i 1909. Originalfargen er grønn, men sverddragere oppdrettes nå i en rekke farger; svært lett å oppdrette i akvarier. De voksne hannene har et «sverd» som forlengelse av de nederste strålene på halen. De liker gjerne litt salt i vannet. Temperatur 20–25 °C.