Sverdbregne, bregne i familien Nephrolepidaceae. Lange overhengende finnete og dobbeltfinnete lysegrønne blad. Skyggetålende. Tropisk art som dyrkes som stueplante i Norge, finnes i mange kulturformer.