Svenskepilk, kjølformet, blank metallpilk med en eller to treblekroker som er forsynt med rød gummistrømpe. Svenskepilk lages i vekter fra 25 gram til over kiloen og brukes særlig i saltvann etter torsk, sei og lyr.