Svennestykke er betegnelsen på det praktiske arbeidsstykket en håndverkslærling må utføre med godkjent resultat, for å få godkjent svenneprøven, få svennebrev og bli svenn.