Svele er et lokalnavn i det sørvestlige Norge på laks som er mindre enn ca. 3 kg. Slik smålaks kalles også svidde, leksing, svellung, tert, pjakk og skårung. Smålaks er vanligvis en laks som vender tilbake til elven for å gyte etter ett år i sjøen.