Svekkebad, løsning som fjerner sølv fra et fotografisk negativ eller positiv. Man skjelner mellom «høvlende» svekkebad, som fjerner like mye sølv i alle deler av bildet, og proporsjonale svekkebad. Resultatet av det førstnevnte er en reduksjon av tettheten (svertningen) og en noe økende kontrast. Proporsjonale svekkebad fjerner sølv i proporsjon til bildets svertning og senker både tettheten og kontrasten.