Sveiser, fagarbeider (eventuelt spesialarbeider) som føyer sammen metalldeler ved en smelteprosess. Det skjelnes mellom elektrosveiser (buesveiser) og autogensveiser (gass-sveiser). Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industriteknikk. Også gjennom kortere kurs, f.eks. arbeidsmarkedskurs (yrkesopplæring for voksne), kan man kvalifisere seg for enkelte typer sveisearbeid. Se også sveising og gass-sveising.