Svea er et politisk og patriotisk dikt av Esaias Tegnér. Det ble skrevet i 1811 og trykt i 1817.