Svartvinget ospeglassvinge, sommerfuglart i familien glassvinger. Ulikt andre glassvinger er forvingen nesten helt dekket av mørke, små skjell, bare innerst ved roten er de glassklare. Vingespenn 25–32 mm. Kroppen er blåsvart med tre gule tverrstriper over bakkroppen hos hunnen og fire hos hannen. De voksne opptrer fra mai til juli og legger egg på osp, der larvene gnager i fingertykke grener og danner avlange fortykkelser på dem. I Mellom- og Sør-Europa gjør de betydelig skade på skogen. I Norge er imidlertid arten sjelden og bare funnet i Akershus og Telemark.